Úvod Provozní řád Ceník Rezervace Tělocvična MP Galerie

Tel.: 774 72 71 29
tenissezimak@centrum.cz


PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ HALY


1. Provozní doba tenisové haly je od 7:00 hod. do 24:00 hod.

2. Objednávky lze učinit telefonicky, osobně a online. Online objednávky se řídí zvláštními podmínkami.

3. U celosezónních objednávek má provozovatel právo v případě pořádání turnajů nebo mimořádných akcí zrušit příslušné zarezervované hrací období. O této mimořádné události hráče upozorní v dostatečném předstihu a sjedná s ním náhradní termín.

4. Za věci uložené ve skříňkách plně zodpovídá návštěvník.

5. Parkoviště není hlídané ani střežené. Odpovědnost za jakékoli případné poškození, ztrátu či odcizení související s dopravním prostředkem zaparkovaným v areálu nese majitel vozidla.

6. V celé tenisové hale vč. zázemí a baru je zakázáno kouřit.

7. Vstup a sportování je na vlastní nebezpečí.

8. Vstup na sportoviště:
- se začátkem hracího období, nikdy dříve.
- v obuvi určené pro daný povrch.
- s náčiním určeným pro daný druh sportu.

9. Návštěvník používá sportoviště podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce.

10. Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
- provádět úpravy nebo ničit zařízení.
- používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno.
- kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky.
- vnášet cizí předměty - zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.

11. V případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo zejména:
- ukončit hru bez náhrady.
- vykázat návštěvníka ze sportoviště, haly.
- zakázat přístup do haly.
- vymáhat náhradu způsobené škody.

Návštěvník je povinen se seznámit provozním řádem tenisové haly a řídit se jím. Provozní řád tenisové haly je k dispozici v tenisové hale a na internetových stránkách www.tenissezimak.cz